Specificatie baten

Baten per categorie

Terug naar navigatie - Baten per categorie
specificatie baten totaal per inwoner in %
(x € 1.000) (x € 1)
Belastingen 14.160 306,72 10,1
Rioolrechten 3.632 78,67 2,6
Afvalstoffenheffing 4.918 106,53 3,5
Omgevingsvergunningen: bouw en meldingen 1.332 28,85 0,9
Overige legesopbrengsten 707 15,32 0,5
Onttrekkingen aan reserves 1.256 27,20 0,9
Gemeentefondsuitkering 68.342 1.480,38 48,6
Overige inkomensoverdrachten Rijk 9.917 214,82 7,1
Rente en dividend 151 3,28 0,1
Huur- en pachtopbrengsten 2.803 60,72 2,0
Overige opbrengsten en inkomensoverdrachten 4.801 104,01 3,4
Bouwgrondexploitatie 28.633 620,23 20,4
totaal 140.652 3.046,73 100