Uitgaven

21,01%
€ -789
x €1.000
21,01% Complete

Inkomsten

21,29%
€ -926
x €1.000
21,29% Complete

Saldo

23,06%
€ -137
x €1.000

Programma 3 | Economie

Uitgaven

21,01%
€ -789
x €1.000
21,01% Complete

Inkomsten

21,29%
€ -926
x €1.000
21,29% Complete

Saldo

23,06%
€ -137
x €1.000

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

3.1 Ondernemersimago

Terug naar navigatie - 3.1 Ondernemersimago

Doelen & activiteiten

3.2 Bedrijventerreinen

Terug naar navigatie - 3.2 Bedrijventerreinen

Doelen & activiteiten

Budget

Terug naar navigatie - Budget
Budget Primitief Na wijziging Verwacht Bijstelling
Lasten 10.513 10.691 9.902 -789
Baten 9.632 9.632 8.706 -926
Saldo (- = nadeel) -881 -1.059 -1.196 -137

Bijstellingen budget

Terug naar navigatie - Bijstellingen budget
Omschrijving exploitatiebijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
Lasten Baten Saldo burap
Actualisatie bouwgrondexploitatie bedrijven -806 -926 -120
Afwikkeling Heistraat Zoom 10 0 -10
Overige 7 0 -7
Saldo (- = nadeel) -789 -926 -137

Toelichting

Actualisatie bouwgrondexploitatie bedrijven  (€ 120 nadeel)
Naar aanleiding van de doorrekening van de bouwgrondexploitaties bij de jaarrekening 2021 is de resultaatprognose aangepast. Nadeel 2022 € 120, 2023 voordeel € 857, 2024 voordeel € 464 en 2025 voordeel € 250. De bijstellingen zijn als volgt:


Deze bedragen worden op programma 0 toegevoegd c.q. onttrokken aan de algemene vrije reserve.

Afwikkeling Heistraat Zoom (€ 10 nadeel)
De gemeenteraad heeft op 21 december 2021 het ontwerp bestemmingsplan Heistraat-Zoom niet vastgesteld. Initiatiefnemer heeft hiertegen beroep aangetekend. Omdat het project niet valt onder de crisis- en herstelwet is de verwachting dat de zitting in 2023 zal plaatsvinden. Daarom ramen we in totaal een bedrag van € 25 voor juridische bijstand (2022 € 10 en 2023 € 15)

Overige (€ 7 nadeel)
- CAO
- FUWA
- Verzekeringen