Uitgaven

0,3%
€ 12
x € 1.000
0,3% Complete

Inkomsten

0%
€ 0
x € 1.000
0% Complete

Saldo

2,54%
€ -12
x € 1.000

Voortgang activiteiten

Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Uitgaven

0,3%
€ 12
x € 1.000
0,3% Complete

Inkomsten

0%
€ 0
x € 1.000
0% Complete

Saldo

2,54%
€ -12
x € 1.000

Voortgang activiteiten

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

5.1 Groenonderhoud en zwerfafval

Terug naar navigatie - 5.1 Groenonderhoud en zwerfafval

5.2 Veldhoven Beweegt!

Terug naar navigatie - 5.2 Veldhoven Beweegt!

5.3 Verduurzamen sportaccommodaties

Terug naar navigatie - 5.3 Verduurzamen sportaccommodaties

5.5 Cultuur verbindt Veldhoven!

Terug naar navigatie - 5.5 Cultuur verbindt Veldhoven!

5.7 Ontwikkelen visie op beeldende kunst en het onderhoud hiervan in de openbare ruimte

Terug naar navigatie - 5.7 Ontwikkelen visie op beeldende kunst en het onderhoud hiervan in de openbare ruimte

5.8 Ontwikkelen visie op volwaardige bibliotheekvoorziening

Terug naar navigatie - 5.8 Ontwikkelen visie op volwaardige bibliotheekvoorziening

5.9 Afname % niet-sporters

Terug naar navigatie - 5.9 Afname % niet-sporters

Budget

Terug naar navigatie - Budget
Budget Primitief Na wijziging Verwacht Bijstelling
Lasten 12.052 12.284 12.296 12
Baten 1.684 1.785 1.785 0
Saldo (- = nadeel) -10.368 -10.499 -10.511 -12

Bijstellingen budget

Terug naar navigatie - Bijstellingen budget
Omschrijving exploitatiebijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
Lasten Baten Saldo burap
Overige 12 0 -12
Saldo (- = nadeel) 12 0 -12

Toelichtingen

Overige (€ 12 nadeel)
- Subsidie Basko

Bijstellingen investeringen

Terug naar navigatie - Bijstellingen investeringen
Nummer Omschrijving investering U/I Primitief Na Verwacht Bijstelling
wijziging burap
781022 Vervangingsinvestering beplanting 2022 U 282 282 452 170
781322 Vervangingsinv. speeltoestellen 2022 U 282 282 448 166
781222 Vervangingsinvestering meubilair 2022 U 140 140 277 137
tekst

Toelichtingen

Vervangingsinvesteringen restant 2021 (€ 473 nadeel)
Bij de jaarrekening 2021 is aangegeven dat de werkzaamheden die vallen binnen de vervangingsinvesteringen van 't Look en de Groen-Blauwe zone in 2022 uitgevoerd zullen worden. De bijbehorende budgetten voor 2021 zijn per abuis vrijgevallen in de jaarrekening 2021 en worden nu opnieuw aangevraagd voor 2022.