Uitgaven

0,3%

€ 12

x € 1.000
0,3% Complete

Inkomsten

0%

€ 0

x € 1.000
0% Complete

Saldo

2,54%

€ -12

x € 1.000

Voortgang activiteiten

Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Uitgaven

0,3%

€ 12

x € 1.000
0,3% Complete

Inkomsten

0%

€ 0

x € 1.000
0% Complete

Saldo

2,54%

€ -12

x € 1.000

Voortgang activiteiten

Doelstellingen

5.1 Groenonderhoud en zwerfafval

5.2 Veldhoven Beweegt!

5.3 Verduurzamen sportaccommodaties

5.5 Cultuur verbindt Veldhoven!

5.7 Ontwikkelen visie op beeldende kunst en het onderhoud hiervan in de openbare ruimte

5.8 Ontwikkelen visie op volwaardige bibliotheekvoorziening

5.9 Afname % niet-sporters

Budget

Budget Primitief Na wijziging Verwacht Bijstelling
Lasten 12.052 12.284 12.296 12
Baten 1.684 1.785 1.785 0
Saldo (- = nadeel) -10.368 -10.499 -10.511 -12

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
Lasten Baten Saldo burap
Overige 12 0 -12
Saldo (- = nadeel) 12 0 -12

Toelichtingen

Overige (€ 12 nadeel)
- Subsidie Basko

Bijstellingen investeringen

Nummer Omschrijving investering U/I Primitief Na Verwacht Bijstelling
wijziging burap
781022 Vervangingsinvestering beplanting 2022 U 282 282 452 170
781322 Vervangingsinv. speeltoestellen 2022 U 282 282 448 166
781222 Vervangingsinvestering meubilair 2022 U 140 140 277 137
tekst

Toelichtingen

Vervangingsinvesteringen restant 2021 (€ 473 nadeel)
Bij de jaarrekening 2021 is aangegeven dat de werkzaamheden die vallen binnen de vervangingsinvesteringen van 't Look en de Groen-Blauwe zone in 2022 uitgevoerd zullen worden. De bijbehorende budgetten voor 2021 zijn per abuis vrijgevallen in de jaarrekening 2021 en worden nu opnieuw aangevraagd voor 2022.