Uitgaven

0,18%
€ -7
x € 1.000
0,18% Complete

Inkomsten

2,4%
€ -107
x € 1.000
2,4% Complete

Saldo

21,19%
€ -100
x € 1.000

Voortgang activiteiten

Programma 3 | Economie

Uitgaven

0,18%
€ -7
x € 1.000
0,18% Complete

Inkomsten

2,4%
€ -107
x € 1.000
2,4% Complete

Saldo

21,19%
€ -100
x € 1.000

Voortgang activiteiten

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

3.1 Ondernemersimago

Terug naar navigatie - 3.1 Ondernemersimago

3.2 Bedrijventerreinen

Terug naar navigatie - 3.2 Bedrijventerreinen

Budget

Terug naar navigatie - Budget
Budget Primitief Na wijziging Verwacht Bijstelling
Lasten 10.513 9.902 9.895 -7
Baten 9.632 8.705 8.598 -107
Saldo (- = nadeel) -881 -1.197 -1.297 -100

Bijstellingen budget

Terug naar navigatie - Bijstellingen budget
Omschrijving exploitatiebijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
Lasten Baten Saldo burap
Toeristenbelasting -100 -100
Actualisatie bouwgrondexploitatie bedrijven -7 -7 0
Saldo (- = nadeel) -7 -107 -100

Toelichting

Toeristenbelasting
Hoewel het vakantieseizoen nog moet beginnen, zullen de geraamde inkomsten naar verwachting niet worden behaald. Dit wordt met name veroorzaakt door minder overnachtingen bij Koningshof doordat er door o.a. digitalisering minder congressen met overnachting plaatsvinden en er tijdelijk Oekraïners worden opgevangen. De verwachte inkomsten toeristenbelasting worden naar beneden bijgesteld met € 100.

Actualisatie bouwgrondexploitatie bedrijven 
Naar aanleiding van de doorrekening van de bouwgrondexploitaties t.b.v. de begroting 2023 zijn de lasten en baten op de diverse bouwgrondexploitaties bijgesteld en is de resultaatprognose aangepast. Voor 2022 is er geen aanpassing van het resultaat. Voor 2023 resulteert de nieuwe doorrekening in een nadeel van € 175, 2024 nadeel € 13 en 2025 een nadeel van € 50. De bijstellingen zijn als volgt:

Deze bedragen worden op programma 0 toegevoegd c.q. onttrokken aan de algemene vrije reserve.