Programma 6 | Sociaal Domein

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Vanuit het sociaal domein dragen we bij aan een duurzame toekomst voor al onze inwoners. Dat doen we vanuit een gezamenlijke visie, waarbij we willen dat onze inwoners:
•    zich zo gezond, positief en veilig mogelijk ontwikkelen;
•    zo optimaal mogelijk mee kunnen doen in de (lokale) samenleving;
•    zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven wonen;
•    zo goed en lang mogelijk sociaal en financieel zelfredzaam zijn en eigen regie over hun leven kunnen voeren.

De verantwoordelijkheid om dit te bereiken ligt primair bij de inwoner zelf vanuit oogpunt van solidariteit. Daarbij vinden we ‘een beroep doen op de naaste omgeving’ vanzelfsprekend. Inwoners die (nog) niet zelfredzaam zijn of dat tijdelijk niet kunnen zijn, ondersteunen we (tijdelijk) met als doel om hen zoveel mogelijk weer zelfredzaam te maken dan wel de kwaliteit van leven te verbeteren.

Wij vinden voorkomen beter dan genezen. Daarom zetten we in op preventie en voorliggende voorzieningen die toegankelijk en laagdrempelig zijn. Onze maatwerkvoorzieningen vanuit de sociaal domein-wetten zien we als vangnet en sluitstuk van onze ondersteuning.

We werken hiervoor integraal en samen met andere partijen binnen en buiten het sociaal domein en betrekken inwoners nadrukkelijk bij zowel de ontwikkeling als de uitvoering van beleid. Als gemeente hebben we zowel een regisserende, faciliterende als uitvoerende rol. 

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

6.05 Maatwerk

Terug naar navigatie - 6.05 Maatwerk

We kiezen hierbij voor maatwerk en het werken volgens de bedoeling, zodat de aansluiting op de leefwereld van onze inwoner goed plaatsvindt.

6.09 Voorkomen.

Terug naar navigatie - 6.09 Voorkomen.

We gaan op zoek naar maatregelen, die voorkomen dat zij hun zelfredzaamheid verliezen en een beroep op voorzieningen moeten gaan doen.