Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Vanuit sport, cultuur en (openlucht)recreatie dragen wij bij aan positieve gezondheid  voor al onze (toekomstige) inwoners en bezoekers.  Wij zetten er op deze drie onderdelen op in om de kwaliteit van leven te verbeteren.

Sport en Bewegen
Op het gebied van sport en bewegen gebruiken wij nog altijd het visiedocument “Veldhoven Beweegt”. De komende periode gaan wij dit verder uitvoeren. Het Lokaal Sportakkoord en het Lokaal Preventieakkoord maken hier onderdeel vanuit.  Gezondheid is uiteraard ook erg belangrijk. De komende periode wordt ingezet om alle Veldhovenaren in beweging te krijgen en de Veldhovenaren gezonder te krijgen.

Om een toekomstbestendige invulling te geven aan een optimaal sport- en beweegklimaat gaan we verder werken aan onderstaande thema’s.

1.    In actie; sport verbindt 
2.    Duurzame verenigingen 
3.    Sportieve ruimte openbaar en openbare ruimte sportief
4.   De gezonde sportomgeving

Cultuur
Cultuur voegt waarde toe aan het leven van mensen. Het draagt bij aan een gevoel van eigenwaarde, talentontwikkeling en identiteit. Het gaat bij identiteit nadrukkelijk ook om het sterker uitdragen van erfgoed.  Daarnaast versterkt cultuur het aantrekkelijke leef en vestigingsklimaat. In onze visie op cultuur 'Cultuur verbindt Veldhoven' benoemen wij onze drie culturele ambities: 
1. Cultuur leeft bij iedereen:  Het culturele aanbod dient-naast toegankelijk, aantrekkelijk, betaalbaar en duurzaam-beschikbaar te zijn voor iedereen.  Alleen dan zal het ons leef- en vestigingsklimaat versterken.
2. Cultuur draagt bij aan maatschappelijke deelname: Cultuur zorgt voor verbinding, verdieping en draagt bij aan een vitaal Veldhoven. Culturele activiteiten zijn gericht op eigen ontwikkeling en ontspanning. En door gezamenlijk culturele maatschappelijke activiteiten te beleven versterkt het de sociale cohesie. 
3. Ruimte voor innovatie en experiment: De cultuursector is van nature een sector waar experiment en innovatie onderdeel van uitmaken. Het is de uitdaging voor de culturele wereld om aansluiting te zoeken bij diverse ( nieuwe) groepen inwoners, waaronder jongeren, en hun veranderende behoeften. 

Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Ruimte voor groen en water speelt een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling op het gebied van flora, fauna, klimaat en de algehele gezondheid van de inwoners. We houden hierbij biodiversiteit in stand en breiden het uit wanneer hiervoor kansen liggen. Het aanwezige groen onderhouden we goed. Hiermee borgen we de kwaliteit en de veiligheid van de groene omgeving. Het integraal beheerkader openbare ruimte en het bijbehorende groenbeheerplan vormen hiervoor de basis.

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen